GLASS CUTTING WORLD CUP 2021

kategorie ruční broušení/povinná tvorba – 2 místo

kategorie ruční broušení – volná tvorba